Få ny viden om dine brugere, så du kan tage smartere beslutninger og øge din omsætning.

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvorfor nogle køber og hvorfor andre ikke gør – det er hurtigt, nemt og effektivt.

Vi brænder for at forstå de besøgende på din hjemmeside – det er selve grundlaget for vores virksomhed.

Vi gennemfører brugerundersøgelser, tester brugervenlighed, sammenligner konkurrerende hjemmesider og analyserer brugeradfærd. Vi kan få indsigt, i næsten lige det vi vil. Lige fra årsagen til at besøgende forlader din bestillingsproces til indkøbsvaner blandt 50+ generationen.

Vi hjælper vores kunder med at skabe bedre brugeroplevelser på deres hjemmesider, applikationer eller intranet. Alle tiltag er rettet mod at forbedre bundlinjen.

Vi har udført brugerundersøgelser på
5 kontinenter i 20 forskellige brancher.

Sådan finder vi nye indtjeningsmuligheder
i din webshop.

5 væsentlige punkter om vores
brugerundersøgelser.

Vi har over 200 metoder
og værktøjer
ved hånden.

Vi kombinerer
kvantitative og
kvalitative data.

Først finder vi ud af, hvor de fleste
besøgende forlader din hjemmeside.
Dernæst finder vi frem til, hvorfor
de stopper besøget netop der.

Vi ser på
hvordan besøgende
oplever din hjemmeside.

Find ud af hvad brugerne kan lide, og
hvad de ikke kan lide. Hjemmesider
giver forskellige oplevelser afhængigt af
personens viden, tidligere erfaringer,
evner, forventninger og
sociokulturelle baggrund.

Vi omsætter
kundernes feedback til
handlingsrettede løsninger.

Blandt brugernes feedback finder
vi guldklumperne og foreslår
konkrete og handlingsrettede
løsninger.

Gennem kvalitative
undersøgelser finder
vi frem til, hvorfor brugere
ikke køber.

I stedet for bare at fortælle dig, hvad
dine kunder foretager sig, viser vi dig,
hvad dine besøgende ønsker, og
hvad der forhindrer dem i,
at gøre det de ønsker.

Vores optimeringsforslag
er baseret på vores viden om
dine brugere.

Brugernes forklaringer på deres handlinger er
ofte ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Derfor observerer vi forbrugeradfærden og forbinder den med en dybdegående
web-analyse.

mindberry bruger web-analyse og
shopperpsykologi til at forudsige og påvirke de brugere, der ville have forladt din hjemmeside uden at købe.

Vi undersøger, observerer og engagerer os med dine brugere–
online og med øjeblikkelige resultater.

Vi kombinerer kvantitativ og kvalitativ analyse. Vores metode tager udgangspunkt i et bredt spektrum af discipliner såsom shopperpsykologi, web-analyse, statistik, samfundsvidenskab, neurovidenskab og beslutningsteori.

Det som førhen tog flere uger og kostede mange tusinde kroner, tager nu en brøkdel af den tid og dit budget. Vores kunder er altid overraskede over, hvor kosteffektiv brugerundersøgelser er og hvor megen ny viden, de får om deres brugere.

Lige så snart vi har forstået dine brugere og deres indsigelser mod at bruge din hjemmeside, begynder vi at ændre deres holdning. Du kan læse mere herom på vores side om konverteringsoptimering.

Er du klar til, at vi finder guldklumperne
på din hjemmeside, som kan øge
din omsætning?

Kundereferencer
AKTUELLE BLOGARTIKLER PÅ ENGELSK

In many instances good copy does not need creativity—at least not in the sense of formulating your own elaborate texts. Rather, creativity is required to find out how to best listen to customers and research their thoughts in order to learn what are the right words you should use in your copy.

The promo-code entry field is a critical element that can shift your customers’ emotions at the very end of the sales funnel. It can even ruin your sale at the last second. We will explain 2 tactics for avoiding negative reactions.

More and more frequently companies turn to us in despair because they are unhappy with the outcome of the relaunch of their website. We show how to avoid such failed attempts and how to base a redesign on solid user insights.